Loading

Werklocatieregie

Werklocatieregie

Onze methode

Sinds 2009 houdt ons kantoor zich met name bezig met het verbeteren van werklocaties zoals bedrijventerreinen en winkelgebieden. Door toenemende leegstand van deze gebieden ligt verloedering constant op de loer.

Onze methode, Werklocatieregie, is een integrale aanpak om door middel van gestructureerde samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden concrete maatregelen te nemen om de kwaliteit van werklocaties op korte termijn te verbeteren en op lange termijn te handhaven.

 Werklocatieregie valt of staat bij het draagvlak onder de individuele ondernemers en vastgoedeigenaren in het betreffende gebied. Zien zij geen meerwaarde, dan is samenwerking gedoemd te mislukken.

Leegstand panden

Waar park- en winkelstraatmanagement vaak wordt opgevat als een publiek-private samenwerking, waarin de lokale overheid en de betrokken bedrijven een gezamenlijke inspanning plegen in het beheer van schoon, heel en veilig, gaan onze activiteiten een stuk verder. Het gaat ook om arbeid en scholing, mobiliteit, participatie en duurzaamheid.

Markus kan u perfect helpen bij het tot stand brengen van bovenstaande samenwerkingen. Door onze unieke aanpak kan er een ‘gouden driehoek’ tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente worden ontwikkeld. Er wordt een organisatie neergezet die permanent bezig is met het continue verbeteren van de voorzieningen ten gunste van allen die gebruik maken van de werklocatie. Een aantrekkelijk gebied trekt meer bezoekers, meer ondernemers en meer waarde van het vastgoed.

Leegstand bied ruimte